Det var i oktober 2010 som Socialstyrelsen avslog en persons ansökan om könsbyte eftersom den sökande hade tagit tillbaka sin ansökan om sterilisering. Socialstyrelsen lutade sig på könstillhörighetslagen som kräver sterilisering eller avsaknad av fortplantningsförmåga för att fastställa ändrad könstillhörighet.

Tog tillbaka sin steriliseringsansökan

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Han hade gått igenom alla utredningar och behandlingar som behövdes och utredarna och behandlingsteamet styrkte hans ansökan om att fastställa manlig könstillhörighet. De hade dock krävt att han ansökte om sterilisering för att skicka in ansökan och rekommendera ändrad könstillhörighet.

Under sitt möte med Socialstyrelsens rättsliga råd tog mannen tillbaka sin steriliseringsansökan. Dels för att ingreppet innebär en stor risk, dels för att han inte är säker på att han vill bli av med sin fortplantningsförmåga.

Dessutom anser han inte att det är statens sak att besluta om sterilisering för tillgång till hälso- och sjukvård eller för att få sin av staten bekostade och utförda medicinska könskorrigering rättsligt erkänd.

Förbud mot påtvingat kroppslig ingrepp

Förvaltningsrätten gav mannen rätt men Socialstyrelsen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm som avslår överklagandet.

Vid könstillhörighetslagens tillkomst för 40 år sedan angavs skälet till kravet på sterilisering vara att man ville ta bort den risk för förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transsexuell person med ändrad könsregistrering skulle få egna barn.

Med dagens värderingar går inte steriliseringskravet att försvara, det är inte frivilligt och det är en diskriminering av gruppen transsexuella, skriver Kammarrätten i sin dom.

Steriliseringskravet tas bort i sommar

Enligt domen är kravet på sterilisering inte förenligt med förbudet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i Regeringsformen och artiklarna om rätt till skydd för privat- och familjelivet, samt förbudet mot diskriminering i Europakonventionen.

Socialstyrelsen har ingen statistik över hur många som steriliserats i samband med könsbyte. Myndigheten har ännu inte hunnit studera domen.

I april beslutade regeringen att kravet på sterilisering vid könsbyte ska försvinna den första juli nästa år.