Enligt regeringens rehabiliteringsgaranti har patienter som lider av psykisk ohälsa rätt till ersättning för behandling med kognitiv beteendeterapi, kbt.

Riksföreningen psykoterapicentrum anser att regeringens rehabiliteringsstöd till en enda metod sannolikt strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Att rikta in stödet till en metod är också unikt för Sverige.

– Det här är inte kritik mot en behandlingsmetod, utan mot att regeringen så ensidigt riktar sitt stöd till kbt. För det första passar inte den symtominriktade behandlingen alla patienter och för det andra finns det inget vetenskapligt stöd för att kbt har någon effekt när det gäller återgång till arbete, säger Lance Cederström, ordförande i Riksföreningen psykoterapicentrum.

Kritik i utvärderingen

En utvärdering av rehabiliteringsgarantin, gjord av forskare på Karolinska institutet, visar att behandlingsresultaten är begränsade. Bland annat påverkar inte kbt sjukfrånvaron eftersom 70 procent av patienterna som omfattades av garantin inte var sjukskrivna. Dessutom beräknades nästan en fjärdedel ha avbrutit behandlingen i ett tidigt skede.

– Det är märkligt att socialförsäkringsministern sopar den här utvärderingen under mattan, säger Lance Cederström.

Vill ha mångfald

Mångfalden och bredden i vården har minskat i och med rehabiliteringsgarantins inriktning mot kbt, skriver han i brevet. Patienter som har en mer komplex sjukdomsbild och som inte blir hjälpta av en symtominriktad behandlingsmetod får inte adekvat behandling.

Riksföreningen psykoterapicentrum föreslår att det begränsade vårdutbudet ersätts av en bred mångfald av utprövade psykoterapimetoder, och att rehabiliteringsgarantin ändras så att den även omfattar psykodynamiskt inriktade legitimerade psykoterapeuter.