Enligt Ulf Jonsson, utredare på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, går det inte att avgöra om det beror på att forskarna inte har undersökt eventuella nackdelar eller om det beror på att det inte finns några sådana av klinisk betydelse.

Med bättre information om både för- och nackdelar med psykologiska metoder kan de jämföras med varandra och med andra behandlingsalternativ.

Bristfällig rapportering av biverkningar är enligt utredaren ett generellt problem även inom medicinsk behandlingsforskning.