Sjuksköterskan såg i ögonvrån hur enheten håll på att släppa från väggen, rusade fram och tog emot den och ropade sedan på hjälp från en förälder som befann sig i salen. Tack vare sjuksköterskans ingripande klarade sig barnet utan skador.

Avdelningen har nu startat en intern utredning för att få svar på varför enheten kunde lossna från väggen på det sättet. Händelsen har också rapporterats till Socialstyrelsen via en lex Maria-anmälan. Enligt den kunde det hela slutat med en katastrof om inte vore för sjuksköterskans uppmärksamhet.