Fyra procent av gravida kvinnor får cellförändringar. Hos en tredjedel går förändringarna tillbaka efter förlossningen, men de återstående behöver behandlas.

Det visar överläkaren Cecilia Kärrberg i en avhandling som hon försvarar på torsdag den 6 december vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Men det kan innebära svårigheter att åtgärda under graviditeten; dels är det svårt att skilja skadliga förändringar från normala hos gravida, dels kan ett ingrepp leda till blödningar och att förlossningen kommer igång för tidigt.

Cecilia Kärrberg har utvärderat två tester som skulle kunna identifiera de kvinnor som måste utredas under graviditeten och vilka som kan vänta till efter förlossningen. Genom att utveckla ett system som underlättar bedömningen av livmodertappen hos gravida med cellförändringar, behöver i vissa fall vävnadsprov inte utföras.