På DN Debatt i dag förklarar Sveriges kommuner och landsting, SKL, att organisationen tillsammans med de enskilda landstingen nu ska driva en strategi som går ut på att minska beroendet av hyrläkare med hälften till år 2014.

För att klara av sjukvården är många landsting och regioner i dag beroende av bemanningsföretag och det är inte bra, konstaterar SKL. Patienterna vill möta samma läkare, vilket också gör vården säkrare. Färre hyrläkare ger en bättre arbetsmiljö för personalen och det skulle minska kostnaderna för vården betydligt. I dag är vårdens direkta kostnader för hyrläkare cirka två miljarder om året, och då tillkommer betydande kostnader för administration och kvalitetsbrister.

Samtidigt betonar SKL att avsikten inte är att avveckla bemanningsföretagen i vården, de behövs men ska användas i liten skala.

Några av de satsningar som planeras:

  • Landstingen ska visa att de är attraktiva arbetsgivare.
  • De ska upphandla bemanningsföretag enligt en gemensam kravspecifikation.
  • Inhyrning ska göras restriktivt.
  • Produktionsplaneringen ska förbättras.
  • Fördelning av uppgifter mellan olika yrkeskategorier ska bli mer ändamålsenlig.
  • Samordning av ST-utbildningarna för läkarna ska bli bättre.
  • Landstingen och SKL ska arbeta med detta gemensamt och också ha en dialog med bland andra fackförbunden.