De flesta kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte deltagit i regelbundna, gynekologiska cellprovskontroller. Därför är det mycket viktigt att få fler att testa sig. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie i Västra Götaland visat att deltagande i cellprovskontroller ökade markant med hjälp av ett telefonsamtal.

Barnmorskor vid samtliga mottagningar inom Västra Götalands mödrahälsovård ringde totalt 4 000 kvinnor som inte tagit cellprover på mer än sex år, och erbjöd dem hjälp med att boka tid. Resultaten jämfördes sedan med en kontrollgrupp på 4 000 kvinnor som fått en rutinmässig årlig påminnelse.

Behandlades för cellförändringar

Barnmorskorna fick kontakt med drygt hälften av alla kvinnorna på telefon och bokade tid för en tredjedel av dem. Några uteblev sedan från provtillfället, men totalt ledde försöket till att 18 procent i telefongruppen, totalt 718 kvinnor, tog ett cellprov. Det är 70 procent fler än bland kvinnorna som endast fick sin årliga påminnelse.

Av de kvinnor som kontaktades per telefon och sedan tog prov hade 39 cellförändringar. De flesta var dessutom höggradiga cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer. När studien avslutades hade dubbelt så många höggradiga cellförändringar behandlats i telefongruppen som i kontrollgruppen.

Flexibla tider viktigt

Som skäl för att utebli från kontroll uppgav många kvinnor att de hade svårt att hitta en passande tid. Slutsatsen i Göteborgsstudien är att en personlig kontakt ökar flexibiliteten och hälften av tidsbokningarna i telefongruppen låg också utanför mottagningens ordinarie tider.

– Det tyder på att planeringen av cellprovsmottagningarna inte har motsvarat kvinnors behov. Efter att studien avslutats har möjligheten att boka om tid och mottagning via internet införts i hela Västra Götalandsregionen och detta har gjort att deltagandet har ökat, säger Gudrun Broberg, barnmorska och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Artikeln har publicerats i International Journal of Cancer, se länk till höger.