Inför valet av styrelsemedlemmar från forskningssamhället i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, i onsdags undertecknade fler än 90 forskningschefer, prefekter och professorer på det vårdvetenskapliga området ett upprop. I uppropet påpekade de att vårdforskningskompetens inte kan ersättas av den samhällsvetenskapliga kompetens som det finns en hög grad av i Fas styrelse.

Forskningen sker på olika arenor, med olika inriktningar och ansatser, skrev de i sitt upprop. Forskarna kan bidra med sin specifika kompetens genom att ställa relevanta forskningsfrågor från olika hälso- och sjukvårdsområden och beskriva och utvärdera effekter både från ett interventions- och implementeringsperspektiv.

I forskningspropositionen anslår regeringen 40 miljoner kronor till vårdforskning från och med nästa år. Inför valet av ny styrelse påpekade valberedningen särskilt att Fas med all sannolikhet kommer att utöka sina forskningsområden med vårdvetenskap. Ändå nominerades ingen sådan expert till den nya styrelsen. Ingen person med vårdvetenskaplig kompetens valdes in.

– Om de pengar Fas nu får till vårdvetenskaplig forskning ska komma patienterna till godo i det direkta vårdarbetet behöver de gå till omvårdnad som är en stor del av vården och nära patienten. Det finns över 1 000 disputerade sjuksköterskor som har svårt att få forskningsanslag. Då behövs det någon med rätt kompetens i styrelsen, kommenterar Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdstrateg på Vårdförbundet.

Förutom de styrelseledamöter som valdes häromdagen kommer också regeringen att utse tio representanter från olika delar av samhället.