Personalbristen gör att ortopeden måste stänga en hel avdelning med 23 vårdplatser vid årsskiftet.

Mindre ingrepp då patienten kan gå hem samma dag och akuta operationer kommer att tas om hand, men större operationer ställs in i januari. Det gäller de flesta höft- och knäledsoperationerna samt ryggoperationer.

– Det är självklart otroligt olyckligt. Det här är verkligen inget vi vill - men vi måste göra det. Därför att det inte vore  medicinskt säkert att försöka hålla vårdplatser öppna med för få sjuksköterskor, säger verksamhetschefen Katarina Lönn till Sveriges radios Upplandsnytt.

Inspektion av Arbetsmiljöverket

Vårdförbundet har en längre tid påtalat problemen med låg bemanning och för hög arbetsbelastning på ortopeden. I november lämnade man in en anmälan till Arbetsmiljöverket som omfattade 29 punkter.

– Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion och vi ser nu att arbetsgivaren har börjat åtgärda flera av de problem som vi påtalat, säger Annika Jonasson, avdelningsordförande för Vårdförbundet Uppsala.

Annika Jonasson beklagar att patienterna drabbas när ortopeden ska försöka komma tillrätta med personalbrist och överbeläggningar.

– Det är en effekt av hur man hanterat bemanningsfrågan under flera års tid, tyvärr kommer tredje part i kläm i slutändan.

Nyanställer sjuksköterskor

Enligt verksamhetschefen Katarina Lönn kommer personalsituationen att bli bättre under våren. Ortopeden har lyckats rekrytera nya sjuksköterskor som börjar efter årsskiftet och när de har kommit in i jobbet räknar man med att kunna öppna den stängda vårdavdelningen.

– Januari känns inte kul. Men att titta framåt mot slutet av februari och veta att vi då kommer att kunna ha våra vårdavdelningar öppna fullt ut - det känns jätteroligt, säger Katarina Lönn till Upplandsnytt.