I dag hålls en konferens i Stockholm om kvinnors och mäns olika sjukfrånvaro.  Konferensen inleder ett projekt där regeringen vill få svar på frågan vad olikheten beror på.

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro är ungefär densamma fram tills de får sitt första barn. Två år efter barnets födelse är kvinnornas sjukfrånvaro ungefär dubbelt så hög som männens. 15 år senare har skillnaden ökat. Forskarna tror att det beror på att kvinnorna har en svagare förankring på arbetsmarknaden.

– När paren har fått barn minskar kvinnornas förankring till arbetsmarknaden genom att de arbetar mer deltid och inte har samma inställning till karriär som männen, säger Nikolay Angelov, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, och en av deltagarna på dagens konferens.

Över 30 000 par

IFAU publicerade under 2011 en rapport om kvinnors och mäns sjukfrånvaro som bygger på registerdata från Försäkringskassan. Alla par i Sverige som fick sitt första barn 1995 och alla som fick sitt första barn 1999 har studerats. Totalt har över 30 000 kvinnors och mäns sjukfrånvaro följts fram till 2008.

När det gäller orsaken till de stora könsskillnaderna är forskarna osäkra. Det kan bero på att kvinnor har ett större ansvar för hem och familj. Däremot, säger Nikolay Angelov, finns det inte något som tyder på att kvinnor är sjukare eller har sämre hälsa än män. Och teorier om att kvinnor är mer sjukskrivna på grund av sämre arbetsmiljö tillbakavisar han.

Beror inte på bransch

– Utan att sätta det i samband med barn har vi undersökt sjukfrånvaron för kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser och jämfört den med sjukfrånvaron för kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Studierna visar att sjukfrånvaron är markant högre än männens – oavsett vilken bransch kvinnorna arbetar i.

Studierna från IFAU visar dessutom att skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen har ökat.

Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att ta reda på mer om kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Forskarna på IFAU fortsätter att studera vad som har hänt med sjukfrånvaron efter 2008. Under våren 2013 kommer en ny rapport att presenteras.