Konkurrensverket lämnade i dag en rapport till regeringen där de har undersökt förutsättningarna för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemet.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom är glad över att så många patienter använder sig av möjligheten att välja vårdcentral.

– Om landstingen fortsätter att utveckla sina vårdvalsystem skapas goda förutsättningar för kvalitetskonkurrens i primärvården till nytta för invånarna, säger han.

Glesbygden lönar sig inte

Åtta av tio invånare kan välja en annan vårdcentral inom högst fem minuters bilväg från den närmaste, men i glesbygden är det fortfarande landstingen som i huvudsak driver vårdcentralerna. Konkurrensverkets granskning visar också att mer än hälften av de vårdcentraler som drivs av landstingen går med underskott.

– Det har förekommit kritik mot att landstingen gynnar sina egna vårdcentraler. Ersättningssystemet gör att privata entreprenörer inte har råd att driva vårdcentraler i glesbygden, säger Stefan Jönsson, projektledare på Konkurrensverket.