De proteiner som undersökts kallas graniner och finns i olika varianter med olika funktioner i både nerv-, immun- och tarmsystemet.

Chromogranin A har tidigare visat sig fungera som biomarkör för exempelvis ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I den aktuella studien har det visat sig att Secretogranin II finns i högre halter i avföringen hos patienter med IBS, jämfört med friska, medan halterna av Chromogranin B tvärtom är lägre hos IBS-patienter.

Studien är gjord på 82 patienter med IBS och 29 friska personer. Forskarna påpekar att det krävs fördjupade studier för att avgöra om graninerna verkligen går att använda som en pålitlig biomarkör vid diagnostisering av IBS.