Det krävs flera förbättringar av säkerheten i datajournalsystemet Melior vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Det slog Socialstyrelsen fast redan i juni förra året. Nu har Region Skåne redovisat vad man tänker göra – men får bakläxa av Socialstyrelsen.

Region Skåne har sagt att man kommer att införa en version av Melior som stödjer kryptering av kommunikation senast den 31 december 2013. Men Socialstyrelsen godtar inte att det tar så lång tid. Senast kommande årsskifte ska överföringen av patientinformation mellan olika enheter ske krypterat och så kallad stark autentisering av användarna vara genomförd, enligt Socialstyrelsen.