Nej, trots att kvinnan både är utbildad operationsassistent och har mångårig erfarenhet från yrket får hon inte bli legitimerad sjuksköterska.

Det har kammarrätten i Stockholm beslutat.

Redan under 1980-talet studerade kvinnan till operationsassistent vid en högskola. Det första året gick hon tillsammans med studenter som läste till allmänsjuksköterskor, för att de tre sista terminerna specialisera sig mot operationsvård. Efter utbildningen jobbade hon på en operationsavdelning som sjuksköterska, utan att vara legitimerad.

År 2009 ansökte kvinnan om legitimation. Mellan 1984 och 1999 fanns det övergångsbestämmelser som innebar en möjlighet för operationsassistenter att bli legitimerade sjuksköterskor. De skulle då gå en kompletterande utbildning och arbeta i två år under en femårsperiod. Socialstyrelsen avslog kvinnans begäran eftersom hon inte ansågs ha uppfyllt villkoren. 

Själv anger hon att hon inte kände till dessa övergångsbestämmelser. Hon överklagade till förvaltningsrätten som gav henne rätt.  Det är det beslutet som nu har rivits upp upp av kammarrätten.

Kammarrätten menar att det inte är visat att hon genom utbildning och arbetslivserfarenhet har fått den breda kompetens som en sjuksköterska som tagit sjuksköterskeexamen har fått.