– Det här är bra, Arbetsmiljöverket har lyssnat och tagit allt jag sagt på allvar. Det känns skönt, som en halv seger. Nu gäller det att tänka positivt och kämpa vidare, säger Vårdförbundets skyddsombud Ulrika Norling.

Arbetsmiljöverket anser visserligen att de åtgärder landstinget planerar kan leda till lägre arbetsbelastning och därmed mindre stress. Men det är inte säkert att de kommer att vara tillräckliga i ett längre perspektiv eftersom belastningen är hög på medicinklinikens andra vårdavdelningar också.

Landstingets planer innebär sex nya vårdplatser senast den sista juni, 11,5 miljoner kronor omgående till fler tjänster och en riskbedömning innan den nya organisation som håller på att sjösättas i landstinget genomförs.

Personalen hade under två års tid försökt få sjukhusledningen att lyssna. Till slut lämnade Vårdförbundets skyddsombud Ulrika Norling en anmälan till Arbetsmiljöverket i oktober. När hon en månad senare bad att verket skulle meddela föreläggande eller förbud gjordes en inspektion.

Strax före jul lämnade landstinget en åtgärdsplan till Arbetsmiljöverket som dock inte anser att den räcker.

På avdelningen vårdas patienter med neurologiska sjukdomar där gruppen strokedrabbade dominerar, en grupp med stort omvårdnadsbehov.

Före den 28 september måste landstinget ha åtgärdat problemen, enligt Arbetsmiljöverket.