Personalen på neurooperation ska både utföra sina ordinarie arbetsuppgifter och korta köerna samtidigt som de inte får vikarier vid sjukdom eller annan frånvaro. Förändringen skedde i höstas, då totalt anställningsstopp infördes.

Det här påverkar arbetsmiljön negativt anser Vårdförbundet och Kommunal som har skrivit ett brev till arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket där de berättar om problemen.

De presenterar en lista med fem punkter som de vill att arbetsgivaren ska genomföra. Bland annat påtalar de att personal snarast måste rekryteras utifrån produktionsmålen och kökortningen samt att arbetsmiljön ska följas upp kontinuerligt genom företagshälsovården.

Arbetsgivaren måste svara facken inom två veckor.