Som Vårdfokus tidigare berättat inledde Socialstyrelsen i höstas en granskning av en sjuksköterska i Harplinge som vid sidan av sitt arbete som skolsköterska även har en mottagning där hon erbjuder kunderna naturterapi.

Sjuksköterskan har till Socialstyrelsen uppgett att hon på sin mottagning inte behandlar några sjukdomstillstånd utan ger levnadsråd, samtal och massage. Personer som söker för sjukdom hänvisar hon till vården.

Avsteg möjliga

Det går inte att kliva ur och i en yrkeslegitimation. Legitimerade ska tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i sin yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut. 

Men samtidigt påpekar myndigheten att det finns vissa möjligheter att göra avsteg från kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. De metoder som då används får inte innebära någon risk för patientsäkerheten och etablerade skolmedicinska metoder ska ha provats och dömts ut eller användas parallellt.

Socialstyrelsen har inte fått någon indikation på att någon patient har skadats av sjuksköterskans verksamhet eller gått miste om lämplig skolmedicinsk behandling, vilket innebär att skolsköterskan kan fortsätta med sin naturterapeutiska verksamhet.