Det är chefen på barnkirurgiska kliniken som anser att armskenan innebär en smittorisk.

Två av Kommunals skyddsombud på arbetsplatsen är av en annan åsikt och har begärt att Arbetsmiljöverket ska utreda beslutet närmare. De menar att arbetsgivaren inte har bevisat att en noga spritavtvättad handskena i kombination med steril, långskaftad operationshandske skulle medföra större smittspridningsrisk än den normala proceduren med handtvätt i sprit och vanlig gummihandske.

Arbetsmiljöverket kräver nu att få ta del av den utredning som lett fram till beslutet, och de hygienregler som klinikchefen hänvisar till.