Att vara gravid är inte en sjukdom. Med den motiveringen avslog Försäkringskassan kvinnornas anspråk på sjukpenning till följd av besvär som uppstått av graviditeten. Kvinnorna, som arbetar som sjuksköterska, busschaufför, förskollärare och arbetsmiljöinspektör, överklagade beslutet till tingsrätten som dömde till deras fördel.

Utsatts för könsdiskriminering

Försäkringskassan gav sig inte utan överklagade till hovrätten, som i sin tur menade att Försäkringskassan utsatt dem för könsdiskriminering eftersom besvären var relaterade till graviditeten. Hovrätten gav kvinnorna rätt till 15 000 kronor vardera i skadestånd.

Både Försäkringskassan och Diskrimineringsombudsmannen överklagade domen till Högsta domstolen, som nu alltså meddelar att ingen prövning ska ske. Därmed måste Försäkringskassan betala de utdömda pengarna.

"Felaktig bedömning av skadeståndet"

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg glädjer sig åt att de fyra kvinnorna nu får rätt gentemot Försäkringskassan, men hon hade ändå gärna sett en prövning i Högsta domstolen.

– Hovrätten gör en felaktig bedömning av skadeståndets storlek. Enligt hovrätten har diskrimineringen skett oavsiktligt och fått begränsade konsekvenser. DO anser att 15 000 kr i skadestånd inte motsvarar den allvarliga kränkning som kvinnorna har blivit utsatta för. Det lever inte heller upp till EU-rättens krav på att ersättningsnivån ska ha ett avskräckande syfte, säger hon.