De patientuppgifter som gick att läsa på nätet hade skickats från SOS Alarm till akutmottagningen på Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Det var Jönköpings-Posten som kom med avslöjandet i november. Då hade landstinget redan ändrat rutinerna så att namn, adress och andra känsliga uppgifter inte längre fanns med i meddelanden mellan SOS Alarm och akuten.

Datainspektionen, DI,  läste artikeln och påminner landstinget om att vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter ansvarar för att det i ledningssystemet finns rutiner som ser till att överföring av patientuppgifter görs så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.

Senast den tionde februari vill Datainspektionen ha landstingets skriftliga svar. DI vill då också veta vilken risk- och sårbarhetsanalys man gjort för när patientuppgifter sänds över öppna nät.