I Region Skåne finns sedan tidigare ett kompetenscentrum för barn och unga med ätstörningsproblematik. På gång är också ett kunskapscentrum för spädbarnspsykiatri. Och nu startar även ett kompetenscentrum i Lund för forskning och behandling av barn upp till 18 år med psykos och bipolära sjukdomar.

Ska utveckla ny kunskap

Stefan Hult, sjuksköterska och enhetschef vid den nya enheten, är särskilt glad över att han och hans team samtidigt som de har en klinisk verksamhet där de utreder och behandlar barn och ungdomar också får utveckla och samla ny kunskap på området.

– Vi vill hitta barn med psykos och bipolära sjukdomar tidigt och bli duktiga på att ta hand om dem. Därför är det viktigt att vi också har möjlighet att forska och utveckla behandling för barnen, säger han.

Teamet kommer när alla tjänster är tillsatta att, förutom enhetschefen Stefan Hult, bestå av två sjuksköterskor, barn- och ungdomspsykiatriker, kurator, psykolog och skötare.