Bland vuxna var den totala förskrivningen av antibiotikarecept oförändrad jämfört med året innan, vilket tros bero på att antibiotika mot mykoplasma ökade kraftigt mot slutet av året.

– Vi har haft en ökad förekomst av mykoplasma den senaste tiden som skulle kunna förklara en del av den ökade antibiotikaförbrukningen sista kvartalet. Samtidigt ska man komma ihåg att de flesta mykoplasmainfektioner ger lindriga luftvägsinfektioner och då behövs inte antibiotika, säger Christer Norman, allmänläkare vid Smittskyddsinstitutet.

Epidemier med mykoplasma brukar inträffa med några års mellanrum, det är infektioner som brukar ge långdragen hosta.

Nästan var fjärde svensk fick antibiotika någon gång under förra året. Flest recept per invånare skrevs ut i Stockholm, minst i Västerbotten.

Även om antibiotika till barn minskade så är det fortfarande barn och äldre som får mest antibiotika. Men det är stora skillnader mellan landstingen när det gäller förskrivningen till barn. I Jämtland skrivs bara hälften så många recept ut per tusen jämfört med i Skåne.