I Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vård och omsorg beskrivs tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Där konstateras att allt fler äldre dricker för mycket alkohol och därmed riskerar att bli beroende. Från 2000 till 2010 har andelen 60 till 79-åringar som vårdas för sjukdomar och skador orsakade av alkohol ökat med 45 procent för både kvinnor och män.

Att allt fler äldre riskerar att bli beroende är en utmaning för beroendevården, som i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre, enligt Eva Wallin som är enhetschef på Socialstyrelsen.

I rapporten konstateras också att behandling med centralstimulerade läkemedel för adhd ökar kraftigt både bland pojkar och flickor, men pojkar och yngre män står för 80 procent av alla uthämtade recept.