Till en början förklarade verksamhetschefen vid ortopedkliniken att det var "den mänskliga faktorn" som orsakade att patienten skickades hem med en perifer venkateter, pvk, kvar i armen.

Men efter en anmälan till Socialstyrelsen har verksamhetschefen förklarat att pvk:n lämnades kvar med avsikt, eftersom patienten skulle direkt till en smärtklinik.

Eftersom en kvarglömd pvk kan utgöra en risk för patienten, ser Socialstyrelsen allvarligt på händelsen och riktar kritik mot kliniken. Att pvk:n lämnats kvar med avsikt för att patienten direkt skulle vidare till annan vårdgivare är inte en godtagbar förklaring. Det är inte förenligt med god patientsäkerhet att lämna över borttagandet till annan vårdgivare, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut. 

Även om händelsen inte hör till ortopedklinikens rutiner så har verksamhetschefen nu upprättat en ny rutin och checklista inför utskrivning av patienter. Socialstyrelsen anser att åtgärden är tillräcklig för att minimera risken att händelsen upprepas, men kritiken kvarstår.