Den nya typen av narkosapparat minskar behovet av narkosgas med 75 procent, vilket betyder att utsläppen minskar och därmed även belastningen på miljön.

Med den nya maskinen har lustgasen kunnat tas bort vid 90 procent av alla operationer, vilket också minskar påverkan på miljön.

– Den luft som personalen andas in i operationssalarna är redan renad och fri från narkosgas, så i det avseendet blir det inga förändringar, säger anestesisjuksköterskan Anders Lindgren som lett projektet med den nya narkosutrustningen.

Även vården kommer att bli bättre då narkossköterskorna inte längre behöver kontrollera och justera narkosflödet, de kan i stället ägna sig mer åt patienterna. De får mer tid för omvårdnad och patientsäkerheten blir bättre tack vare det nya patientövervakningssystemet.

Och ännu bättre ska det bli; datorerna kommer att integreras med arbetsstationerna, vilket i sin tur gör att narkossköterskorna inte behöver lämna patienten för att läsa i journalen eller kontrollera operationsplaneringen.