Förra veckan var det meningen att Örebro kommun skulle fatta beslut om att minska nattpatrullens personalstyrka från åtta till sex sjuksköterskor. Patrullen servar hela kommunen och en fjärdedel av patienterna befinner sig i livets slutskede.

Tryckte på paus

Men efter protester från Vårdförbundet valde kommunen att trycka på pausknappen för att vänta in morgondagens mbl-förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket. Dessutom har politiker följt med nattpatrullens sjuksköterskor i deras arbete för att närmare studera arbetssituationen.

– Det här är en delseger. Nu förväntar jag mig att politikerna tar sitt förnuft till fånga och behåller sjuksköterskorna, säger Siv Wallberg.

Allt fler äldre

Hon menar att en minskning av personalen med så mycket som 25 procent skulle få negativa konsekvenser.

– Det skulle leda till en patientosäkerhet och försämrad arbetsmiljö. Vi vet att vi får allt fler äldre och att allt fler av dem bär på sjukdomar, så vi undrar hur kommunen har tänkt där egentligen. Hur ska den rusta för framtiden, säger Siv Wallberg.

Efter förhandlingarna i morgon ska arbetsgivaren fatta beslut kring framtiden för nattpatrullen och först därefter fattas de politiska besluten i Örebro kommun.