Det är tidigare känt att den som röker under graviditeten har ökad risk att få ett barn som har kolik. Den nya studien visar att risken är minst lika stor om kvinnan använder nikotinläkemedel som plåster, tuggummi eller inhalator.

I en dansk studie har man studerat drygt 63 000 kvinnor som fått barn mellan 1996 och 2002.

Bland de kvinnor som aldrig rökt fick sju procent av barnen kolik. Bland rökarna fick nio procent kolik och bland dem som använde nikotinläkemedel var det elva procent.

Forskarnas slutsats är att nikotinet kan spela en viktig roll när det gäller orsakerna till kolik. Däremot påpekar de att nikotinläkemedel ändå är bättre än att den gravida mamman fortsätter att röka, eftersom rökningen har fler skadliga effekter.