De som drabbas av bröstcancer slussas ofta runt i öppenvården och mellan olika sjukhusavdelningar. Vetenskapliga studier har visat att kvinnorna har ett större behov av information och emotionellt stöd än vad sjukvården erbjuder i dag. Det nätbaserade vårdprogrammet har utvecklats tillsammans med patienter och vårdpersonal.

Programmet innehåller bland annat föreläsningar med olika experter, länkar till webbsidor, boktips och ordlistor med medicinska termer. Det är tänkt att fungera som ett komplement till sjukvården – för att ge patienterna möjlighet att få svar på frågor dygnet runt.

– Vi berör de frågor som dyker upp före och efter operationen, och försöker att ge ett psykosocialt stöd och informera om insatser för rehabilitering. Syftet är att se om ett webbaserat stöd kan mildra oro och ångest och öka patienternas delaktighet i vården och förmåga till egenvård, säger forskaren Ingalill Koinberg som leder studien.

Eftersom projektet nyligen har påbörjats går det inte att säga något om resultatet ännu.

Det webbaserade programmet finns tillgängligt från och med nästa vecka på Bröstcancerföreningarnas riksorganisations hemsida, se länk uppe till höger.