– Går det inte att identifiera patienten kan jag inte se att det är ett brott mot sekretessen. Men att lägga upp en bild på det här sättet kan eventuellt bryta mot andra regler som finns på arbetsplatsen, exempelvis dess it-policy. Och det kan även betraktas som olämpligt sett ur patientens synvinkel, vem vill vända sig till vården om de uppgifter som lämnas i förtroende riskerar att bli offentliga – detta oavsett om de går att identifiera eller inte, säger Carita Fallström, jurist på Vårdförbundet.

Arbetsgivaren vidhåller dock att sjuksköterskan i det aktuella fallet har brutit mot sekretessen, trots att det inte går att identifiera någon person på röntgenbilden. Enligt verksamhetschefen på den radiologiska klinik där sjuksköterskan är anställd beror det på att bilden går att härleda till en viss händelse.

Inom landstinget håller man nu på att ta fram en ny internetpolicy med tydligare riktlinjer om hur sociala medier ska hanteras, men enligt verksamhetschefen är det inte en följd av den aktuella händelsen, utan har planerats sedan länge.

Röntgensjuksköterskan avböjer att kommentera händelsen.