Enligt utredningen har det inte gått att identifiera en person utifrån röntgenbilden. Ändå anses sjuksköterskan ha brutit mot sekretesslagen.

Bilden, som tagits med CT-röntgen, ska ha lagts upp i en sluten Facebookgrupp, enligt uppgift från landstinget.

Röntgensjuksköterskan riskerar att bli uppsagd om han inte ändrar sitt beteende.