– Jag tycker att man diskriminerar den här patientgruppen. Andra patienter med psykiatriska diagnoser utreds inte på samma sätt, säger sjuksköterskan, som vill vara anonym, till Vårdfokus.

Tre urinprovtagningar krävs

Det är känt sedan tidigare att det finns en ökad risk för missbruk bland dem som har adhd. Av den anledningen har chefen vid den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Dalarna beslutat att alla patienter som ska genomgå utredning och få mediciner mot adhd måste genomföra tre oannonserade och övervakade urinprovtagningar för att man ska kunna utesluta att de inte har ett missbruk.

– Jag undrar om det är etiskt försvarbart att kräva det utan att det har framkommit misstankar om missbruk i anamnesen, vid den intervju vi gör eller när vi tar blodprover, säger sjuksköterskan.

Kränkande för patienten

Hon upplever att det är kränkande för patienterna i många fall. Man borde kunna skilja på rutiner och uppföljning mellan den grupp som har eller har haft ett missbruk och gruppen som är socialt etablerad med familj och jobb, anser sjuksköterskan.

– Alla borde ha rätt till individuell bedömning. Det här berör mig och flera andra medarbetare illa.

Sjuksköterskan har tagit upp frågan på sitt arbete, men säger att hon inte har fått något gehör. Hon upplever också att de är svårt att föra fram avvikande åsikter, och därför vänder hon sig nu till Socialstyrelsen för att få vägledning.

Vårdfokus har utan resultat sökt chefen vid den psykiatriska öppenvårdsmottagningen för att få höra hans motivering till att provtagningarna görs.