I ett brev, som skickades till klinikchefen samt hälso- och sjukvårdschefen i slutet av januari, uttrycker 42 sjuksköterskor och undersköterskor på den kirurgiska vårdavdelningen vid Mälarsjukhuset sin oro inför framtiden, skriver Eskilstuna-Kuriren i dag.

De beskriver en verksamhet som tidigare användes som ett föredöme av andra avdelningar, men som nu har förfallit och rentav är på väg mot sin undergång. Personalen anser att allt mer tid ägnas åt administrativa sysslor, istället för att vårda patienterna.

Nedskärningar inom landstinget i Sörmland har slagit hårt mot avdelningen. Antalet vårdplatser har minskat från 50 till 30, vilket påverkar andra avdelningar som får överta patienter. Se senaste 18 månaderna har 20 sjuksköterskor lämnat den kirurgiska vårdavdelningen, som i dagsläget saknar 10 sjuksköterskor. Under de senaste tre åren har dessutom fem vårdenhetschefer slutat.

Personalen på avdelningen är förtegen när Vårdfokus ringer, och är orolig för att framträda med namn.

– Jag kan bara bekräfta att situationen är så som den beskrivs i brevet. Nedskärningarna sker på bekostnad av personalens psykiska hälsa, och de patienter som vi inte längre kan garantera rätt vård, säger en sjuksköterska till Vårdfokus.

Enligt Eskilstuna-Kuriren vill hälso- och sjukvårdschefen i Sörmlands landsting, Jörgen Striem, inte kommentera de enskilda problemen på avdelningen, men säger att det finns en plan som man jobbar efter. Exakt vad planen innebär förklaras inte, men han säger att företagshälsovården nu är inkopplad.