Leishmaniasis är en parasitsjukdom som smittar människor via sandmyggor. Sjukdomen finns i 88 länder i tropiska områden och de svenska fall som upptäckts är bland personer som varit i sådana områden eller asylsökande.

Tidigare har leishmaniaparasiter identifierats med mikroskopi och odling, men sedan 2010 finns på Smittskyddsinstitutet, SMI, en leishmania-PCR som ger flera fördelar. Förutom att metoden är både snabbare och känsligare är det också möjligt att göra en artbestämning, som kan vara av betydelse för val av behandling. Hos smittade människor kan hud, slemhinnor eller inre organ angripas.

Under de sista två åren har 23 fall av leishmaniasis artbestämts vid Smittskyddsinstitutet och myndigheten rekommenderar nu att PCR används. Odling och mikroskopi är dock fortfarande viktiga komplement till diagnostiken.