Efter det senaste halvårets hårda granskning av äldreomsorgen har allt fler röster höjts om att införa en nationell tillsynsmyndighet för äldreomsorgen, med uppgift att granska och inspektera. Men Stockholms stad ser ingen anledning att vänta på ett besked från regeringen utan inrättar redan nu en egen central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen, skriver finansborgarrådet Sten Nordin (M) och äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Förberedelserna för enheten är i sitt slutskede och under våren inleds arbetet med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom stadens äldreomsorg.

Sten Nordin och Joakim Larsson preciserar inte vad de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna får för roll i den nya trygghetsinspektionen. De skriver bara att den ska bestå av personer med medicinsk kompetens, såsom läkare, geriatriker, sjuksköterskor och demensexperter.