I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag går TCO:s ordförande Eva Nordmark till attack mot affärsbankerna som, enligt henne, skor sig på vanligt folk som tvingas betala höga boräntor – trots att Riksbanken har sänkt styrräntan i flera omgångar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, menar hon. Skillnaden mellan en tremånaders boränta och Riksbankens styrränta låg på 1,2 procent 2007. Hittills i år har den legat på 2,5 procent. Den ökade skillnaden betyder ungefär 1 000 kronor mer per månad för den som har ett lån på en miljon kronor.

Förhandla för medlemmarna

Enligt Eva Nordmark är lösningen på det här problemet att gå samman och förhandla fram lägre bolåneräntor som en förmån för medlemmarna i TCO-förbunden.

"Är det något facket är bra på så är det förhandlingar, och tillsammans är vi många", skriver hon och fortsätter:

"Alla medlemmar i TCO-förbunden kommer inte att byta bank bara för att man får billigare bolån. Men förmodligen är tillräckligt många medlemmar intresserade för att det ska spela roll och påverka bolånemarknaden."

Eva Nordmark har skickat ett brev till de åtta största bankerna på bolånemarknaden och inväntar nu deras svar.