EU kommissionen förband sig 2010 att ta fram en strategi för att minska våld mot kvinnor, inklusive kvinnlig könsstympning. Men några sammanhängande, strukturerade försök att komma åt dessa överträdelser av de mänskliga rättigheterna har inte gjorts, konstaterar Amnesty och the European women´s lobby, EWL, i ett gemensamt pressmeddelande.

Frågan borde ha hög prioritet, anser organisationerna.

– Vi vet att EU har medlen att få stopp på våldet och presentera en strategi som garanterar alla kvinnor rätten att leva utan våld. Så vad väntar vi på? undrar Cecil Greboval, EWL:s generalsekreterare.

Europaparlamentet uppskattar att en halv miljon flickor och kvinnor i Europa drabbats av livslångt lidande som en konsekvens av könsstympning. Ytterligare 180 000 om året löper risk att stympas, oftast under sina sommarlov.