Arbetsmiljöverket har gjort flera inspektioner på Visby lasarett under 2010 och 2011 och hittat stora brister på flera håll.

  • Garderober och utvikbara skärmar gör att arbetsutrymmet runt patientsängarna blir för trångt.
  • Många patienttoaletter och hygienutrymmen är för trånga. Det saknas fritt arbetsutrymme vid sidan av toaletterna och det är svårt att manövrera hjälpmedel.

De ansvariga inom region Gotland har tidigare svarat att det finns ombyggnadsplaner och att man kommer att begära pengar för att bygga om patienttoaletterna. Det beräknas bli klart i november 2015.

Arbetsmiljöverket godtar det, men om toaletterna inte är ombyggda till den 1 januari 2016 hotar man med ett vite på rekordbeloppet fem miljoner kronor.

När det gäller utrymmet runt patientsängarna ska det vara åtgärdat senast den 1 september i år, annars får Visby lasarett böta 300 000 kronor varje gång en säng är felplacerad.