Massvaccineringen mot svininfluensan 2009 var den största vaccinationsinsatsen någonsin i Sverige. Hela 60 procent av befolkningen vaccinerades. Inget annat land i världen vaccinerade så stor del av befolkningen. I Polen vaccinerades ingen. I länder som Tyskland, Frankrike och Italien vaccinerades färre än tio procent.

Trots det skiljer sig andelen döda i svininfluensa inte märkbart åt mellan länderna. Svenska Dagbladet har gått igenom de fall som kontinuerligt rapporterades in till Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ESCD, och Världhälsoorganisationen, WHO, under pandemin.

Det visar sig att inget land sticker ut särskilt mycket. Sverige hade samma dödstal, 0,31 per 100 000 invånare, som exempelvis Tyskland. Polen som inte vaccinerade alls hade ett dödlighetstal på 0,47.

Enligt Lisa Brouwers på Smittskyddsinstitutet räddades endast sex människors liv som en direkt följd av massvaccineringen