Det var i slutet av september förra året som de 20 dömdes av militärdomstolen till mellan 5 och 15 års fängelse, men några veckor senare meddelade Bahrains riksåklagare att rättegången skulle tas om i civil domstol.

Vid förhandlingen i slutet av november, i the National safety court, presenterade åklagaren kedjor, svärd, knivar och två Kalashnikov-gevär med ammunition som komprometterande bevis. Men han förklarade inte hur de åtalade skulle ha använt dem eller på vad sätt de kunde kopplas till vapnen. Vapnen hade inte funnits med på rättegången i militärdomstolen.

Dvd med bevis

Åklagarsidan ville också spela upp en dvd med vittnesmål mot läkarna, men försvaret protesterade och meddelade att deras dokumenterade bevis, som stödde de åtalade, borde presenteras samtidigt. Rätten höll med och flyttade nästa förhandling till den nionde januari då försvarssidan kom med sina yrkanden.

Enligt den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, bad försvarsadvokaterna domstolen att häva det utfärdade reseförbudet så att de åtalade kan återvända till arbetet, och att skriftligen lova att inte godta erkännanden som skett under tortyr.

Nästa förhandling är satt till den 19:e mars.