Det förekom flera stora utbrott av VRE på sjukhus mellan 2008 och 2010. Värst har smittspridningen drabbat Halland, Västmanland, Stockholm och på senare tid Västernorrland.

Drastisk ökning 2008

Från att ha haft 20-50 fall per år steg siffran för antalet VRE-fall i Sverige drastiskt till 617 fall  2008 och har sedan dess legat kvar på flera hundra fall per år. Men 2011 sjönk antalet fall till 106, varav de flesta fanns i Västernorrland. Helt nyligen fick de bukt med sitt utbrott av smittan.

– Det här visar att en förbättrad vårdhygien får effekt, säger Karin Tegmark Wizell, chef för enheten antibiotika och vårdhygien vid Smittskyddsinstitutet.

Patientnära städning

För att stoppa smittspridningen har Smittskyddsinstitutet, tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och smittskyddsexperter, tagit fram ett kunskapsunderlag med rekommendationer till vårdinrättningar och sjukhus. Och de åtgärder som rekommenderats har tydligen tillämpats.

Genom utökad provtagning har man kunnat identifiera de patienter som varit bärare av smittan. Konkreta åtgärder som enskilda toaletter, stopp för bufféer och förstärkt patientnära städning har sedan minskat spridningen.

– Det är tillfredsställande att se att de län som haft utbrott har jobbat så mycket med olika åtgärder så att de har lyckats få bort den stam som det har handlat om, säger Karin Tegmark Wizell.