Charlotte Larsson, folkhälsovetare och forskare vid Lunds universitet, har i sin avhandling undersökt hur olika riskfaktorer inverkar på risken att få hjärtinfarkt och funnit att det skiljer sig mellan könen.

När kvinnor får typ 2diabetes ökar risken för dödlig hjärtinfarkt i betydligt högre grad än hos män med samma sjukdom. Fyndet kunde inte förklaras av skillnader i ålder eller förekomst av andra riskfaktorer som blodtryck, blodfetter, fetma och fysisk inaktivitet.

Fysisk belastning på jobbet är en annan faktor som gav skilda resultat hos män och kvinnor. För kvinnor var ett fysiskt krävande arbete kopplat till mer fetma och insulinresistens. Men för män sågs ingen sådan koppling.