Samtliga barn hade klarat sig utan men om övervakningen hade skötts korrekt, konstateras i den rapport från det danska Patientombudet, som beskriver händelserna.

CTG, cardiotocografi, är en elektronisk metod för att mäta fostrets hjärtaktivitet.

– Om barnmorskorna och läkarna hade slagit på CTG:n när det var behov för det, hade tolkat CTG-kurvorna korrekt och agerat utefter vad kurvorna visade skulle de här barnen ha överlevt eller sluppit hjärnskador, säger gynekologen och överläkaren Charlotte Wilken-Jensen till den danska tidningen Politiken.

Ordföranden för det danska barnmorskeförbundet, Lillian Bondo, beklagar att det kan ske så allvarliga fel inom förlossningsverksamheten.

– Det är olyckligt när det sker. Även om vi är människor och det är mänskligt att fela så är det här något som bara inte får hända, säger hon.