Representanter för Svenska smärtläkarföreningen och Svenskt smärtforum, en multiprofessionell förening med bland andra sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare, samt ordföranden i SBU:s utredning Rehabilitering vid långvarig smärta, har nu överlämnat en skrivelse till regeringen. Med skrivelsen vill gruppen att regeringen ska ta fram en nationell smärtplan.

Långsiktiga insatser 

Gruppen anser att det krävs bredare, mer sammanhängande och långsiktiga insatser, inte minst från arbetsmarknadens sida, att satsningen samordnas nationellt och att socialdepartementet sammankallar experter för att ta fram en strategi.

I en nationell smärtplan bör, enligt expertgruppen, ingå utbildning för att höja kompetensen i diagnostik och evidensbaserad behandling, utbildning, uppbyggnad av en nationellt enhetlig och hög standard i smärtvården samt utveckling av nya metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering.