I en nyhetsartikel på landstingets hemsida skräder Fredrik Gullberg, ansvarig för kommunens Mica-grupp på miljöstationen, inte orden.

– Om vårdpersonalen fortsätter med det här bedrövliga slarvet kommer någon att sticka sig och göra sig illa. Det kan vara vi som jobbar på miljöstationen och det kan vara patienter som går i kulverten. Rätt som det är så hittar ett litet barn en använd spruta som fallit av en sopvagn och då kan det bli stora konsekvenser, säger han.

Det var i går som en av de anställda upptäckte kanylerna och sprutorna, som ramlat ur en gul burk för riskavfall eftersom locket inte var ordentligt påsatt. I strid mot reglerna var burken dessutom omärkt.

– Om någon hade stuckit sig och smittats så hade vi alltså inte haft en aning om vad personen kan ha smittats av, säger landstingets miljökoordinator Åsa Paletun.