Syftet med inspektionen är att se om datasystemet kan leda till missbruk av patientinformation.

Med ett enkelt knapptryck kan en läkare se alla tidigare journalanteckningar om en patient från vårdcentraler och kliniker.

Enligt patientdatalagen ska vårdgivaren omedelbart spärra uppgifterna om patienten motsätter sig att uppgifterna blir tillgängliga för andra. Alla patienter ska informeras om denna möjlighet.