Det förslås i Stockholm läns landstings egen måltidsutredning

– Vår vision och våra krav är att patienterna ska ha tillgång till god och näringsriktig mat, dygnet runt, utifrån vars och ens behov. Men hur varje sjukhus och verksamhet löser sina måltider är upp till dem, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd, som i dag mottar utredningens förslag.

Förslagen skickas nu ut på remiss inom landstinget och produktionsutskottet väntas fatta beslut på sitt sammanträde i mars.