– Invånarna i de nordiska länderna var tidiga med att ta till sig mobiltekniken och mobiltelefoner har använts av en mycket stor del av befolkningen. Samtliga nordiska länder har nationella cancerregister av mycket hög kvalitet som ger utmärkta möjligheter att studera förändringar i förekomst av hjärntumörer, säger Maria Feychting, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.

Det finns enstaka andra studier som har visat på en viss riskökning vid användning av mobiltelefon. Men om de hade stämt så borde det ha synts i cancerstatistiken vid det här laget, anser forskarna bakom den nya studien.

– Däremot går det i dag inte att säga något om eventuella riskökningar till följd av mobilanvändning efter 20 eller 30 år, vilket gör att man måste fortsätta följa sjukdomsutvecklingen i cancerregistren, säger Maria Feychting.