Den 23 januari hålls det första planeringsmötet i Göteborg då mål och arbetssätt ska diskuteras. Deltagarna kommer också att få ett sammandrag av konferensen State of science in patient education and learning i februari, en dag som bland annat resulterade i tre vetenskapliga publikationer.

Under dagen kommer projekt med anknytning till lärande vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin att presenteras liksom erfarenheter från både Sverige, Danmark och Norge.

Nätverket är tänkt för forskare och doktorander. Den som vill delta måste anmäla sig senast den 9 januari till ingalill.koinberg@gu.se