I studien, som presenteras i senaste numret av Läkartidningen, har temperaturen i öron och axill (armhåla) jämförts med temperaturen i rektum hos 364 barn upp till sex år ålder.

Resultatet visar att skillnaden mellan öron- och rektaltemperaturen är så liten att den är acceptabel.

Temperaturen i axillen skiljer sig däremot mycket från rektaltemperaturen och har dessutom låg känslighet hos alla barn utom nyfödda.

Rektaltemp under ett år

Slutsatsen forskarna drar är att örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder. På barn under 1 år bör rektaltermometer användas, medan axilltermometer kan användas på nyfödda. Men att ta tempen i armhålan på äldre barn är inte att rekommendera

Studien är gjord av barnmorskan Britt-Mari Gilljam och Mia Wede som är ST-läkare i pediatrik. Båda är verksamma på barnkliniken, Hallands sjukhus i Halmstad.