Varje år dör 750 svenskar i onödan till följd av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Anledningen är i de flesta fall bristande utrustning och kunskap. Av de 5 000 som får hjärt- och lungräddning överlever endast var tionde.

Genom att optimera vården av hjärtstoppspatienter kan fler räddas till livet. Därför lanserar tolv hjärtexperter i dag ett manifest på Dagens Nyheter debatt,  med målet att inom fem år kunna rädda ytterligare 750 liv i Sverige.

Experterna föreslår:

  • En ökad utbildning så att alla ska kunna utföra hjärt- och lungräddning.
  • En storskalig spridning av hjärtstartare till allmänheten.
  • Fler ambulanser och att mindre brådskande transporter minskas.
  • Nationell spridning av hjärtstartare till räddningstjänst och polis.
  • Fortsatt forskning.
  • Förändring av lagstiftning. Det behövs ett undantag från regeln att alla patienter som deltar i forskning skall lämna skriftligt medgivande.
  • Ökad kompetens och resurser vid omhändertagande på sjukhus.